TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Kiến Trúc Máy Tính

Kiến Trúc Máy Tính trình bày về kiến trúc máy tính, thiết kế của các máy tính, và là học phần cơ sở cho sinh viên công nghệ thông tin trong một học kỳ. Chương 1 trình bày về lịch sử phát triển, những định hướng phát triển hiện tại và tương lai. Chương 2 giới thiệu sơ lược về nguyên lý hoạt động cũng như các tính chất của các thành phần cơ bản trong máy tính. Chương 3 trình bày về biểu diễn dữ liệu trong máy tính. Chương 4 và 5 trình bày về mạch logic số. Chương 6 tổng hợp các kiến trúc bộ lệnh và chương 7 về tổ chức bộ vi xử lý.