TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Hệ Điều Hành

Hệ điều hành đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng máy tính, cung cấp một môi trường cho phép người sử dụng phát triển và thực hiện các ứng dụng của họ một cách dễ dàng. Tổng hợp tài liệu Hệ điều hành bao gồm các phần: Tổng quan về máy tính, các hệ điều hành phổ biến như Windows 7, Windows Server 2008...