TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Lập Trình Trực Quan

Lập trình trực quan cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp lập trình trên môi trường Windows: cơ chế quản lý chương trình, lập trình giao diện đồ họa (GUI), lập trình WPF, GDI+, quản lí tiến trình, đồng bộ hóa…, từ đó sinh viên có