TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Điều Khiển Tự Động

Tên tiếng Anh: Automatic Controls Điều khiển tự động giới thiệu đến SV các mô hình vật lý, trang bị các kiến thức về đặc tính động học và hướng dẫn thực hành quá trình phân tích, thiết kế, và xét các tính chất ổn định của hệ thống điều khiển tự động