TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Vi xử lý – vi điều khiển

Tên tiếng Anh: Microprocessors and microcontrollers Vi xử lý – vi điều khiển cung cấp các kiến thức về khái niệm, kiến trúc và nguyên lý hoạt động của một bộ vi xử lý, kiến thức về bộ vi xử lý 8086 và các phương thức điều khiển dữ liệu ra vào bộ vi xử lý. Đồng thời giới thiệu về các bộ vi xử lý hiện đại.- Môn học cũng cung cấp các kiến thức một bộ vi điều khiển trong đó bộ vi điều khiển 8051 sẽ được nghiên cứu sâu về giao tiếp với thiết bị và lập trình.