TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Tin Học Đại Cương

Tin Học Đại Cương cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về máy tính điện tử, biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử; cung cấp sơ lược các kiến thức về hệ điều hành. Đồng thời, giúp sinh viên nắm vững khái niệm giải thuật và các phương pháp thiết kế giải thuật, phương pháp tin học hóa một bài toán.