TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Phân Tích & Thiết Kế Thuật Toán

Phân Tích & Thiết Kế Thuật Toán cung cấp một số kiến thức trong việc thiết kế các thuật toán và đánh giá độ phức tạp của chúng. Nội dung chính gồm: - Tổng quan về thuật toán và độ phức tạp của thuật toán - Trình bày các cơ sở toán học cho việc đánh giá độ phức tạp của thuật toán và sử dụng các kiến thức toán sơ cấp để đánh giá thuật toán. - Sử dụng hàm sinh, định lý Master trong việc đánh giá độ phức tạp các thuật toán - Nhóm hoán vị và ứng dụng - Trình bày một số vấn đề mở rộng và nâng cao.