TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Đồ Họa Máy Tính

Đồ Họa Máy Tính trình bày những khái niệm trong lĩnh vực đồ họa được trình bày như thuật toán vẽ những hình cơ bản, các phép biến đổi affine, kỹ thuật texture hình ảnh, kỹ thuật dựng hình, phối cảnh, kỹ thuật về chiếu sáng,… Đồng thời áp dụng các kiến thức lý thuyết để triển khia ứng dụng, sinh viên được hướng dẫn sử dụng bộ thư viên đồ họa mẫu – OpenGL. Ngoài ra môn học còn hướng dẫn cho sinh viên những kỹ thuật làm phim hoạt hình.