TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên giới thiệu những cơ sở khoa học, các hướng nghiên cứu và ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên với tư cách là một chuyên ngành của khoa học máy tính. Sinh viên được làm quen với một số kỹ thuật phân tích cú pháp đơn giản, cài đặt trên Prolog. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Thông qua môn học, sinh viên có thể nắm được một số phương pháp và kỹ thuật nền tảng để định nghĩa văn phạm và phân tích cú pháp. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP), là một lĩnh vực của khoa học máy tính, nghiên cứu sự tương tác giữa máy tính và ngôn ngữ tự nhiên, tập trung vào việc nghiên cứu các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người.Trong trí tuệ nhân tạo thì xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ-công cụ hoàn hảo nhất của tư duy và giao tiếp. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc phân tích, nhận biết, tổng hợp ngôn ngữ tự nhiên. Đó là cơ sở chính để đi vào các hướng: hiểu ngôn ngữ, dịch ngôn ngữ, xử lý tiếng nói, tóm tắt văn bản, tìm kiếm thông tin …