TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Thương Mại Điện Tử

Thương mại điện tử cung cấp các khái niệm cơ bản về thương mại điện tử và việc sử dụng CNTT để phát triển các ứng dụng thương mại điện tử. Bao gồm các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, khách hàng trên Internet, E-Marketing, E-payment, thiết kế websit