TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Thiết Kế Vi Mạch

Tên tiếng Anh: Integrated Circuit Fabrication Thiết kế vi mạch cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển ngành công nghiệp chế tạo vi mạch. Nội dung môn học trang bị kiến thức về qui trình sản xuất Wafer, qui trình chế tạo công