TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Thiết Kế Vi Mạch Số

Tên tiếng Anh: Digital IC Design Thiết kế vi mạch số cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thiết kế vi mạch. Cung cấp kiến thức chuyên sâu về công nghệ CMOS, công nghệ chủ đạo trong thiết kế vi mạch ngày nay. Bên cạnh đó, phương pháp phân tíc