TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Thiết bị mạng và truyền thông đa phương tiện

Tên tiếng Anh: Network Appliances and Multimedia Communications Cấu tạo và cách cấu hình các thiết bị như switch, router Các giải thuật định tuyến thông dụng như: RIP, OSPF Mạng cục bộ ảo (VLAN) Cách cấu hình danh sách điều khiển truy cập NAT, PAT Một số phương pháp kết nối mạng WAN Công nghệ đa phương tiện và các chuẩn Một số ứng dụng của truyền thông đa phương tiện