TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Quản trị hệ thống mạng

Tên tiếng Anh: Computer Network Administration Quản trị hệ thống mạng được phân làm ba phần. · Phần một cung cấp các kiến thức về mạng, kỹ thuật mạng và thiết bị mạng như hub, switch, router … · Phần hai tập trung đề cập đến kiến trúc và các giao thức quản lý mạng và các nội dung liên quan đến quản lý SNMP, quản lý băng thông rộng, TMN. · Phần ba trình bày về các ứng dụng, công cụ để theo dõi thông số mạng, các ứng dụng quản lý mạng và các giải pháp để quản lý hệ thống và mạng.