TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Phần Mềm và Hệ Thống Nhúng

Phần mềm và hệ thống nhúng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống nhúng, phần mềm nhúng, công cụ và môi trường phát triển ứng dụng trên các hệ thống nhúng, mạch số. Mục tiêu của môn học là giúp sinh viên tiếp cận việc thiết kế phần mề