TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Mẫu thiết kế

Mẫu thiết kế hướng về việc trang bị những kiến thức cơ bản về các mẫu thiết kế và phương pháp ứng dụng trong thiết kế phần mềm. Qua đó giúp học viên hiểu được các mẫu thiết kế được tạo ra nhằm mục đích nâng cao khả năng tái sử dụng các bản mẫu qua đó giúp rút ngắn thời gian thiết kế và tiết kiệm chi phí trong quá trình phát triển phần mềm.