TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Lý thuyết automat và ứng dụng

Lý thuyết automat và ứng dụng bao gồm nhắc lại những kiến thức toán học cần thiết, những khái niệm cơ bản vềLý thuyết Automat bao gồm: Ngôn ngữ và biểu diễn ngôn ngữ, automat hữu hạn và biểu thức chính qui, văn phạm chính qui và các tính chất, văn phạ phi ngữ cảnh, automat đẩy xuống, Máy Turing. Cuối cùng là các ứng dụng trong trình biên dịch và thiết kế số.