TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Logic mờ và ứng dụng

Logic mờ và ứng dụng có nội dung bao gồm 2 phần. Phần lý thuyết trình bày các công cụ của Lý thuyết mờ như lý thuyết tập mờ, logic mờ. Phần ứng dụng bao gồm các ứng dụng Logic mờ trong matlab, Dư báo chuỗi thời gian, Ontology mờ, Điều khiển mờ..