TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Lập trình hệ thống và mạng

Tên tiếng Anh: System programming and Network Lập trình hệ thống và mạng cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về hệ thống. Sinh viên sẽ học các kỹ năng lập trình hệ thống Unix, các khái niệm luồng, đa luồng, system call, quản lý tài nguyên hệ thống và mạng. Để từ đó giúp ích trong quá trình xây dựng phát triển phần mềm trên nền tảng Unix, supercomputer.