TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Kỹ thuật lập trình nhúng

Tên tiếng Anh: Embedded Programming Techniques Kỹ thuật lập trình nhúng trình bày các khái niệm cơ bản về vi điều khiển trên các hệ thống nhúng, quy trình thiết kế, phát triển và thực hiện. Giới thiệu các loại hệ thống nhúng, kiến trúc vi điều khiển, lập trình, I / O interfacing, lập kế hoạch công việc, quản lý ngắt và các chủ đề liên quan.