TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Hệ Thống Đa Tác Tử

Hệ thống đa tác tử cung cấp một số kiến thức về Công nghệ đa tác tử. Nội dung chính gồm: - Các khái niệm về tác tử và hệ thống đa tác tử - Các hoạt động trong hệ thống đa tác tử - Công nghệ về hệ thống đa tác tử - JADE - Ứng dụng của tác tử trong một