TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Công nghệ web và ứng dụng

Công nghệ web và ứng dụng trình bày về các kiến thức cơ bản về phát triển ứng dụng web và các kỹ thuật liên quan; và là môn học tự chọn cho sinh viên công nghệ thông tin trong một học kỳ. Môn học được phân làm 5 phần: phần 1 là các khái niệm liên quan; phần 2 là ngôn ngữ thiết kế web; phần 3 là công nghệ xử lý trên hệ khách; phần 4 là công nghệ xử lý trên hệ phục vụ; phần 5 là các vấn đề nâng cao.