TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Bảo mật Internet

Các chủ đề chính của Bảo mật Internet bao gồm: Tổng quan về bảo mật Internet Động cơ của kẻ tấn công Sự thăm dò, quét mạng và liệt kê Tấn công hệ thống Các phần mềm gây hại (Virus, Worm, Trojan, Backdoor, Rootkit) Nghe lén Các kỹ thuật lừa đảo Tấn công từ chối dịch vụ Tường lửa và hệ thống phát hiện xâm nhập Các kỹ thuật kiểm thử hệ thống và biện pháp đối phó