Các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng Hàn

Phần 2: m vị % (* ).

.12 Bài 2: Nguyên âm E (Rx).

. 13 1. Nguyên âm đơn. .

.13 | Luyện tập 1.

. 2. Nguyên âm kép.

. 15 Luyện tập 2.

Bài 2: Phụ âm A# ().

. 16 1. Phân chia theo cách phát âm .

. 18 | Luyện tập 3.

 2. Phân chia theo vị trí phát âm.

Bài 3: Sự kết hợp giữa nguyên âm và phụ âm 7 7 WA).

22 Luyện tập 4.1.

 Luyện tập 4.2.

 Luyện tập 4.3.

 Luyện tập 4.4.

 Luyện tập 4.5.

Bài 5: m cuối cùng của âm tiết #19

1. Patxim .

. Luyện tập 5.

pdf82 trang | Chuyên mục: Tiếng Hàn | Chia sẻ: tuando | Ngày: 15/10/2021 | Lượt xem: 490 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfcac_nguyen_tac_phat_am_va_luyen_phat_am_tieng_han.pdf
Tài liệu liên quan