Tiếng Hàn trong gia đình

Lời nói đầu

Lời trích dẫn

Mục lục

Bảng kết cấu nội dung sách

 Chương mục giới thiệu

1. Chữ viết Hàn Quốc 

2. Nguyên âm 

3. Phụ âm


4. Sự kết hợp trong tiếng Hàn Quốc


5. Đặc điểm của tiếng Hàn Quốc 

 Nội dung chính

Chương mục vợ chồng Bài 1 Đi ra ngoài Anh như một người khác 

Bài 2 Anh sẽ chỉ uống một chút vì gia đình chúng ta  

Bài 3 Em thật đẹp và cũng thật khôn ngoan 

Chương mục con cái Bài 4 “A ppa” tiếng Việt là gì? 

Bài 5 Hôm nay là ngày có tiết dự giờ lớp học 

Bài 6 Giáo dục con cái là việc của cả hai vợ chồng 

Chương mục gia đình Bài 7 Nếu vợ chồng cùng giúp đỡ nhau. 

Bài 8 Cách xưng hô ở Hàn Quốc hình như rất rắc rối

Bài 9 Kế hoạch khi về già?Chương mục hàng xóm, Bài 10 Mọi người cứ nhìn chúng ta

 

láng giềng Bài 11 Lời chào muộn màng


Bài 12 Đi phỏng vấn về


 Phụ lục

Bản liệt kê từ mới


Bảng chia các tính từ/động từ


Những thông tin liên quan
 

 

pdf159 trang | Chuyên mục: Tiếng Hàn | Chia sẻ: tuando | Lượt xem: 628 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftieng_han_trong_gia_dinh.pdf
Tài liệu liên quan