TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Cơ sở dữ liệu - Database

Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Ở dưới đây chúng tôi tổng hợp các tài liệu cơ sở dữ liệu từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn có thể tự học csdl phổ biến như MySQL, SQL Server, Oracle... một cách nhanh nhất.