Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương mở đầu - Nguyễn Thị Oanh

Tổng quan về QTTCDN

Giá trị thời gian của tiền tệ

Quyết định đầu tư dài hạn

Quyết định tài trợ

Phân tích báo cáo tài chính

 

ppt6 trang | Chuyên mục: Tài Chính Doanh Nghiệp | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương mở đầu - Nguyễn Thị Oanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 
GIỚI THIỆU 
GV: Nguyễn Thị Oanh – BMNV 
Email: nguyenoanh.ftu2@gmail.com 
NỘI DUNG MÔN HỌC 
GIỚI THIỆU 
Tổng quan về QTTCDN 
Giá trị thời gian của tiền tệ 
Quyết định đầu tư dài hạn 
Quyết định tài trợ 
Phân tích báo cáo tài chính 
ĐÁNH GIÁ 
GIỚI THIỆU 
Chuyên cần: 10% 
Gồm 11 lần điểm danh 
Vắng mặt từ lần 3  Cấm thi 
Kiểm tra : 30% 
Tự luận sau chương 3 
 Điểm kiểm tra bằng 0  Cấm thi 
Thi kết thúc học phần: 60% 
 (Trắc nghiệm trên máy tính) 
YÊU CẦU TRONG LỚP 
GIỚI THIỆU 
ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP 
GIỚI THIỆU 
Chuyên cần: 10% 
ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP 
GIỚI THIỆU 
Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_quan_tri_tai_chinh_doanh_nghiep_chuong_mo_dau_nguy.ppt
Tài liệu liên quan