Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML - Chương 1: Giới thiệu

MỤC TIÊU

Lịch sửhình thành vàphát triển của web?

Một sốcông nghệhỗtrợweb

Công nghệvàứng dụng của xml

Xu hướng của xml,cơ sởdữliệu web vàweb.

pdf18 trang | Chuyên mục: XML | Chia sẻ: dkS00TYs | Lượt xem: 1888 | Lượt tải: 4download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML - Chương 1: Giới thiệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Chương 1. Giới thiệu 1- 1/18
Khoa Khoa học máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Email: hophi@viethanit.edu.vn
HỒ VĂN PHI
Chương 1. Giới thiệu 1- 2/18
CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB & XML
SỐ TÍN CHỈ: 3
(30 tiết lý thuyết + 30 tiết thực hành) 
Chương 1. Giới thiệu 1- 3/18
- Điểm kiểm tra giữa học phần: 30%
- Điểm thi kết thúc học phần: 70%
CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB & XML
Chương 1. Giới thiệu 1- 4/18
1. Bhavani Thuraisingham (2002), Xml Databases And 
The Semantic Web, CRC Press.
2. Nguyễn Phương Lan (2002), XML nền tảng và ứng 
dụng, NXB Minh Khai.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương 1. Giới thiệu 1- 5/18
CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB & XML
Chương 1. Giới thiệu
Chương 2. Cơ sở dữ liệu web
Chương 3. Ứng dụng web và XML
Chương 4. Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng - XML
Chương 5. Ứng dụng của XML
Chương 6. Ngữ nghĩa web
Chương 1. Giới thiệu 1- 6/18
 MỤC TIÊU MÔN HỌC
- Trình bày được:
+ Ứng dụng của web
+ Qui trình thu thập và khai phá dữ liệu
+ Tạo được văn bản xml hợp khuôn dạng
+ Ứng dụng của xml
- Áp dụng giải quyết một số bài toán cụ thể.
- Tổng hợp và đánh giá môn học
CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB & XML
Chương 1. Giới thiệu 1- 7/18
MỤC TIÊU
 Lịch sử hình thành và phát triển của web?
 Một số công nghệ hỗ trợ web
 Công nghệ và ứng dụng của xml
 Xu hướng của xml, cơ sở dữ liệu web và web..
Giới thiệu
Chương 1. Giới thiệu 1- 8/18
1.1 World Wide Web và XML
 - Internet được đưa ra vào những năm 70.
 khóa cho sự phát triển của WWW
 nhiều giao thức mạng ra đời (TCP/IP, HTTP,..)
 WWW ra đời (90) là sự kết hợp Internet và Hypermedia..
Giới thiệu
Chương 1. Giới thiệu 1- 9/18
1.1.1 Sự tiến hóa của web
 - WWW được Timothy Berners Lee.
 1993 - 1994 trình duyệt web Mosaic ra đời.
 Nhiều giao thức như HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 
 Ngôn ngữ tạo web như HTML (HyperText Markup 
Language)
 Java applets, Jave servlet, EJBs
 Quản lý thông tin web
 Hệ thống tìm kiếm thông minh..
Giới thiệu
Chương 1. Giới thiệu 1- 10/18
1.1.2 Một số công nghệ hỗ trợ Web
- Java
 Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
 java applet lồng vào các chương trình HTML
 java servlet chạy trên server
 EJB, RMI, CORBA, JINI
 java JDBC..
Giới thiệu
Chương 1. Giới thiệu 1- 11/18
Giới thiệu
Truy cập cơ sở dữ liệu thông qua JDBC
Java 
program A
JDBC Client 
Interface
Java 
program B
JDBC Client 
Interface
Internet
JDBC Driver 
for DBMS C
DBMS C
JDBC Driver 
for DBMS D
DBMS D Kết nối ODBC và JDBC
JDBC Software
ODBC Software
Database Server
Database
Chương 1. Giới thiệu 1- 12/18
1.1.2 Một số công nghệ hỗ trợ Web
 - Thư viện số
 là số hóa thông tin phân tán qua một số trang web
 còn được gọi là csdl web hay csdl internet
 tích hợp nhiều công nghệ (quản lý, khai phá, …)
Giới thiệu
Chương 1. Giới thiệu 1- 13/18
1.1.2 Một số công nghệ hỗ trợ Web
- HTML (Hypertext Markup Language)
 Ngôn ngữ tạo các trang web
 bao gồm một tập hợp các thẻ có sẳn
 Các thẻ được đặt trong cặp dấu “”, phải có thẻ bắt đầu 
và thẻ kết thúc.
Giới thiệu
Document Title
 Body of document 
 ..
Chương 1. Giới thiệu 1- 14/18
1.2 Công nghệ XML
- eXtensible Markup Language
 dựa theo chuẩn SGML (Standard Generalized Markup 
Language)
 ngôn ngữ xây dựng cấu trúc tài liệu văn bản
 Namespace, DTD, Schema Semantic,..
Giới thiệu
Chương 1. Giới thiệu 1- 15/18
1.3 Ứng dụng XML
 cơ sở dữ liệu 
 quản lý thông tin
 thiết lập các trang web
 trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)
 thương mại điện tử..
Giới thiệu
Chương 1. Giới thiệu 1- 16/18
1.4.1 Xu hướng của XML
XML đã trở thành một trong những định dạng cho tất 
cả các loại dữ liệu, từ nội dung web đến dữ liệu dùng 
trong các ứng dụng.
 Lưu trữ
 Truyền tải
 Hiển thị dữ liệu
 Lập trình..
Giới thiệu
Chương 1. Giới thiệu 1- 17/18
1.4.2 Xu hướng của cơ sở dữ liệu và web
khối lượng dữ liệu trên web ngày càng lớn
 khai phá dữ liệu sẵn có và trích rút thông tin hữu ích
 khai phá để trợ giúp cho hoạt động thương mại điện tử
 bảo mật và riêng tư cho khai phá web
 XML và bản thể học
 hỗ trợ hay liên hợp cấu trúc dữ liệu trong XML
 quản lý siêu dữ liệu, tri thức, hỗ trợ quyết định và đào tạo..
Giới thiệu
Chương 1. Giới thiệu 1- 18/18
HỌC GÌ – NHỚ GÌ?
Giới thiệu

File đính kèm:

  • pdfBài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML - Chương 1 Giới thiệu.pdf
Tài liệu liên quan