Bài giảng Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng - Chương 2: Các ứng dụng XML

Mục tiêu của bài học

Giới thiệu

MathML

HTML + Time

SVG

EFDL

MusicML

RDF

 

ppt18 trang | Chuyên mục: XML | Chia sẻ: dkS00TYs | Lượt xem: 2249 | Lượt tải: 4download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng - Chương 2: Các ứng dụng XML, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
* Ứng dụng của XML * Các ứng dụng XML NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU MỞ RỘNG CHƯƠNG 02 Nội dung Mục tiêu của bài học Giới thiệu MathML HTML + Time SVG EFDL MusicML RDF * Ứng dụng của XML * Mục tiêu Trình bày được định nghĩa ứng dụng XML Trình bày được tên gọi và công dụng chính của một số ứng dụng XML phổ biến * Ứng dụng của XML * Ứng dụng XML là gì? XML là siêu ngôn ngữ đánh dấu (meta-markup language ) dùng để thiết kế ngôn ngữ đánh dấu cho các lĩnh vực cụ thể khác. Mỗi markup language dựa trên XML thì gọi là ứng dụng XML (XML application). XML application không phải một ứng dụng sử dụng XML ( vd: trình duyệt web Mozilla, trình soạn thảo XML ). Mozilla, IE, XML editor	XML Application. Ứng dụng XML là gì ? Mỗi ứng dụng XML có một tập cú pháp (syntax) và từ vựng (vocabulary) riêng. Những syntax và vocabulary này tuân thủ các quy tắc cơ bản của XML. XML (systax, vocabulary) Human-language Ngôn ngữ đánh dấu toán học MathML : là một ứng dụng của XML (định nghĩa một bảng từ vựng XML ) để thể hiện ký hiệu và công thức toán học. Cho phép đặc tả và cách thức lưu trữ cả cấu trúc lẫn nội dung của các công thức toán học. Cung cấp phương thức trao đổi thông tin toán học trên máy tính (để hiển thị cũng như để tính toán) và hiển thị các tài liệu toán học trên WWW. 	MathML Presentation MathML + Content MathML MathML MathML  Mozilla và một số trình duyệt cùng họ như là Mozilla Firefox trực tiếp hiển thị MathML.   Internet Explorer cần gắn thêm MathPlayer MathML được hỗ trợ bởi các phần mềm văn phòng như Microsoft Word... HTML+TIME Ví dụ: Bạn muốn tạo trang web HTML với phong cách thuyết trình slide-show . Bao gồm đồng bộ giữa văn bản, hình ảnh, âm thanh và video và có thể hẹn giờ, tương tác với chúng. Ta có thể sử dụng HTML+TIME để thêm các nội dung động và có thể tương tác đến nội dung đó vào các trang web. HTML+TIME: Tương tác thời gian đa phương tiện mở rộng (Timed Interactive Multimedia Extensions). Thêm tính toán thời gian và đồng bộ các phương tiện truyền thông hỗ trợ cho các trang HTML.  Có sử dụng các phần tử và các thuộc tính của XML. Ngoài ra nó dựa trên SMIL của W3C. Sản phẩm của Microsoft. Hỗ trợ từ IE5. SVG (Scalable Vector Graphics) SVG (Scalable Vector Graphics): Đồ họa vector mở rộng. Là một ứng dụng của XML và dùng để miêu tả các hình ảnh đồ họa véc tơ hai chiều, tĩnh và hoạt hình, dùng cho ứng dụng trên các trang web. Được phát triển bởi W3C. * Ứng dụng của XML * SVG (Scalable Vector Graphics) Tập tin SVG có đuôi ".svg“. Hiển thị tốt ở mọi kích cỡ và độ phân giải. Dùng nhiều trong các bản đồ, sơ đồ. Ví dụ:  Mozilla Firefox đã hỗ trợ tương đối đầy đủ cho SVG. * Ứng dụng của XML * MusicML Music Markup Language (MML) là ứng dụng cho các bảng nhạc bướm.  MML đánh dấu các đối tượng và các sự kiện âm nhạc dựa trên ngôn ngữ XML. * Ứng dụng của XML * EFDL (Ngôn ngữ mô tả dạng thức mở rộng) * Ứng dụng của XML * Extensible Forms Description Language.  Cung cấp một cách thức chuẩn bố trí hình thức và định rõ dữ liệu. Lưu trữ và hiển thị chữ ký số. Dùng trong kinh doanh và chính phủ. RDF(Khung mô tả tài nguyên) * Ứng dụng của XML * RDF(Khung mô tả tài nguyên) Resource Description Framework (RDF): Là một định dạng văn bản XML hỗ trợ việc mô tả tài nguyên và các ứng dụng siêu dữ liệu (metadata). Vd: những playlist nhạc, tập album ảnh, các mục lục... Máy tính có thể hiểu được và xử lý được. * Ứng dụng của XML * Những ứng dụng khác Công nghệ Ajax. Web services Cơ sở dữ liệu v.v… * Ứng dụng của XML * Tóm tắt chương XML có rất nhiều ứng dụng, phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Một số ứng dụng: MathML, HTML+Time, MusicML, EFDL, RDF, v.v… Không phải tất cả các ứng dụng XML là chuẩn mở. * Ứng dụng của XML * * Ứng dụng của XML * HẾT CHƯƠNG 

File đính kèm:

  • pptBài giảng Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng - Chương 2 Các ứng dụng XML.ppt
Tài liệu liên quan