Bài giảng Ngôn ngữ XML - Chương 1: Tổng quan XML

Tổng quan XML

So sánh giữa HTML và XML

Mô tả cấu trúc 1 file XML

Các ứng dụng XML

Soạn thảo và biên dịch XML

Viết một tài liệu XML well-form

pdf34 trang | Chuyên mục: XML | Chia sẻ: dkS00TYs | Lượt xem: 2793 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfBài giảng Ngôn ngữ XML - Chương 1 Tổng quan XML.pdf
Tài liệu liên quan