TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Đại Số Tuyến Tính

Tổng hợp tài liệu môn học Đại số tuyến tính (Tên tiếng Anh: Linear Algebra) bao gồm: Ma trận, hạng, định thức, hệ phương trình tuyến tính. Cách giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Cramer, phương pháp Gauss, phương pháp Gauss-Jordan; Không gian vector, sự phụ thuộc, độc lập tuyến tính, tập sinh, cơ sở và số chiều của không gian vector; Chéo hóa ma trận và ý nghĩa của nó; Ánh xạ tuyến tính, toán tử tuyến tính, dạng toàn phương và phép đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc.