Những điểm nổi bật trong Hướng dẫn cập nhật của American Heart Association cho Hồi sinh tim phổi (CPR) và Cấp cứu Tim mạch (ECC) năm 2015

Giới thiệu 1

Những vấn đề đạo đức 3

Các hệ thống chăm sóc và Cải thiện chất lượng liên tục 3

Duy trì sự sống cơ bản ở người lớn và chất lượng

CPR (Cardiopulmonary Resuscitation; Hồi sinh Tim phổi):

CPR (Cardiopulmonary Resuscitation; Hồi sinh Tim phổi) không chuyên 5

Duy trì sự sống cơ bản ở người lớn và Chất lượng

CPR (Cardiopulmonary Resuscitation; Hồi sinh Tim phổi):

BLS (Basic Life Support; Hồi sinh tim phổi cơ bản) cho Nhân viên y tế 8

Kỹ thuật thay thế và Thiết bị phụ cho CPR

(Cardiopulmonary Resuscitation; Hồi sinh Tim phổi) 13

Duy trì sự sống tim mạch nâng cao ở người lớn 15

Chăm sóc sau ngưng tim 16

Hội chứng mạch vành cấp tính 18

Các Trường hợp hồi sinh đặc biệt 20

Duy trì sự sống cơ bản ở khoa nhi và Chất lượng

CPR (Cardiopulmonary Resuscitation; Hồi sinh Tim phổi) 24

Duy trì sự sống nâng cao ở trẻ em 25

Hồi sức ở trẻ sơ sinh 27

Giáo dục 29

Cấp cứu 31

Tài liệu tham khảo 34

 

pdf38 trang | Chuyên mục: Hệ Tim Mạch | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 352 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Những điểm nổi bật trong Hướng dẫn cập nhật của American Heart Association cho Hồi sinh tim phổi (CPR) và Cấp cứu Tim mạch (ECC) năm 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
iêu chuẩn (với áp lực trực tiếp có hoặc không có gạc hoặc 
băng vải quần áo) không hiệu quả đối với chảy máu nghiêm 
trọng hoặc đe dọa mạng sống . 
2010 (Cũ): Sử dụng thường xuyên (các yếu tố cầm máu) 
trong cấp cứu không được khuyến cáo ở thời điểm này vì sự 
thay đổi đáng kể trong hiệu quả của các yếu tố khác nhau 
và khả năng của chúng với các hiệu ứng bất lợi, bao gồm 
phá hủy mô với hiệu ứng của tình trạng tiền tắc mạch và 
chấn thương nhiệt tiềm tàng . 
Lý do: Các ứng dụng của áp lực mạnh, trực tiếp đến một vết 
thương vẫn được coi là phương tiện chủ yếu để kiểm soát 
chảy máu . Khi áp lực trực tiếp không kiểm soát được tình 
trạng chảy máu nghiêm trọng hoặc đe dọa mạng sống, nhà 
cung cấp cấp cứu được đào tạo cụ thể trong các chỉ định 
và hướng dẫn sử dụng có thể xem xét băng cầm máu . Băng 
thấm cầm máu thế hệ mới đã được chứng minh là gây ra 
ít biến chứng và tác dụng phụ hơn các loại cầm máu trước 
đây, và hiệu quả cầm máu lên đến 90% của các đối tượng . 
Hạn chế Vận động Cột sống
2015 (Đã cập nhật): Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy 
tác hại và không có bằng chứng tốt nào cho thấy lợi ích rõ 
ràng, không khuyến cáo nhà cung cấp cấp cứu ứng dụng 
liên tục biện pháp dùng đai cổ . Nhà cung cấp cấp cứu 
nghi ngờ chấn thương cột sống nên để người bị thương 
càng nằm im càng tốt trong khi chờ đợi người của EMS 
(emergency medical service, dịch vụ cấp cứu y tế) đến . 
2010 (Cũ): Nhà cung cấp cấp cứu không nên sử dụng các 
thiết bị cố định vì lợi ích của chúng với cấp cứu chưa được 
chứng minh và chúng có thể có hại . Duy trì hạn chế vận 
động cột sống bằng cách giữ ổn định đầu bằng tay để 
chuyển động của đầu, cổ, cột sống được giảm thiểu . 
Lý do: Theo báo cáo hệ thống ILCOR năm 2015 về việc sử 
dụng đai giữ cổ như một phần trong hạn chế vận động cột 
sống cho chấn thương cùn, không có bằng nào chỉ ra việc 
giảm chấn thương thần kinh với việc sử dụng đai giữ cổ . 
Trên thực tế, các nghiên cứu đã chứng minh tác dụng có hại 
thực tế hoặc tiềm tàng như tăng áp lực nội sọ và can thiệp 
đường thở với việc sử dụng đai giữ cổ . Kỹ thuật thích hợp để 
ứng dụng đai giữ cổ ở những người có nguy cơ cao đòi hỏi 
phải được đào tạo và thực hành đầy đủ để thực hiện một 
cách chính xác . Áp dụng đai giữ cổ không phải là một kỹ 
năng cấp cứu . Các sửa đổi của hướng dẫn này phản ánh sự 
thay đổi trong lớp học khuyến cáo tới Cấp III: Tác hại do khả 
năng của hiệu ứng bất lợi . 
Tài liệu tham khảo
1. Neumar RW, Shuster M, Callaway CW, et al. Part 1: executive summary: 
2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015;132(18)
(suppl 2). In press.
2. Hazinski MF, Nolan JP, Aicken R, et al. Part 1: executive summary: 2015 
International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Circulation. 
2015;132(16)(suppl 1). In press.
3. Nolan JP, Hazinski MF, Aicken R, et al. Part 1: executive summary: 2015 
International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. 
Resuscitation. In press.
4. Institute of Medicine. Strategies to Improve Cardiac Arrest Survival: A Time to 
Act. Washington, DC: National Academies Press; 2015.
5. Neumar RW, Eigel B, Callaway CW, et al. The American Heart Association 
response to the 2015 Institute of Medicine report on Strategies to Improve 
Cardiac Arrest Survival [published online ahead of print June 30, 2015]. 
Circulation. doi:10.1161/CIR.0000000000000233.
6. Ringh M, Rosenqvist M, Hollenberg J, et al. Mobile-phone dispatch 
of laypersons for CPR in out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med. 
2015;372(24):2316-2325.
7. FDA approves new hand-held auto-injector to reverse opioid overdose 
[news release]. Silver Spring, MD: US Food and Drug Administration; 
April 3, 2014.  
PressAnnouncements/ucm391465.htm. Accessed July 27, 2015.
8. Stub D, Smith K, Bernard S, et al. Air versus oxygen in ST-segment-
elevation myocardial infarction. Circulation. 2015;131(24):2143-2150.
9. Wheeler E, Jones TS, Gilbert MK, Davidson PJ. Opioid overdose prevention 
programs providing naloxone to laypersons—United States, 2014. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64(23):631-635.
10. Nishiyama C, Iwami T, Murakami Y, et al. Effectiveness of simplified 
15-min refresher BLS training program: a randomized controlled trial. 
Resuscitation. 2015;90:56-60.
11. Lynch B, Einspruch EL, Nichol G, Becker LB, Aufderheide TP, Idris A. 
Effectiveness of a 30-min CPR self-instruction program for lay responders: 
a controlled randomized study. Resuscitation. 2005;67(1):31-43.
12. Einspruch EL, Lynch B, Aufderheide TP, Nichol G, Becker L. Retention of 
CPR skills learned in a traditional AHA Heartsaver course versus 
30-min video self-training: a controlled randomized study. Resuscitation. 
2007;74(3):476-486.
13. Mancini ME, Cazzell M, Kardong-Edgren S, Cason CL. Improving workplace 
safety training using a self-directed CPR-AED learning program. AAOHN J. 
2009;57(4):159-167.
14. Roppolo LP, Heymann R, Pepe P, et al. A randomized controlled trial 
comparing traditional training in cardiopulmonary resuscitation (CPR) to 
self-directed CPR learning in first year medical students: the two-person 
CPR study. Resuscitation. 2011;82(3):319-325.
15. Knowles MS, Holton EF III, Swanson RA. The Adult Learner. Woburn, 
MA: Butterworth-Heinemann; 1998.
16. Reder S, Cummings P, Quan L. Comparison of three instructional 
methods for teaching cardiopulmonary resuscitation and use of an 
automatic external defibrillator to high school students. Resuscitation. 
2006;69(3):443-453.
Những điểm nổi bật trong Hướng dẫn cập nhật năm 2015 35
17. Nishiyama C, Iwami T, Kawamura T, et al. Effectiveness of simplified chest 
compression-only CPR training program with or without preparatory 
self-learning video: a randomized controlled trial. Resuscitation. 
2009;80(10):1164-1168.
18. Monsieurs KG, Vogels C, Bossaert LL, et al. Learning effect of a novel 
interactive basic life support CD: the JUST system. Resuscitation. 
2004;62(2):159-165.
19. Ericsson KA. Deliberate practice and the acquisition and maintenance 
of expert performance in medicine and related domains. Acad Med. 
2004;79(10)(suppl):S70-S81.
20. Motola I, Devine LA, Chung HS, Sullivan JE, Issenberg SB. Simulation in 
healthcare education: a best evidence practical guide. AMEE Guide No. 82. 
Med Teach. 2013;35(10):e1511-e1530.
21. Hunt EA, Duval-Arnould JM, Nelson-McMillan KL, et al. Pediatric resident 
resuscitation skills improve after “rapid cycle deliberate practice” training. 
Resuscitation. 2014;85(7):945-951.
22. Cook DA, Hamstra SJ, Brydges R, et al. Comparative effectiveness of 
instructional design features in simulation-based education: systematic 
review and meta-analysis. Med Teach. 2013;35(1):e867-e898.
23. Bloom B, Englehart M. Furst E, Hill W, Krathwohl D. Taxonomy of 
Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: 
Cognitive Domain. New York, NY: Longmans; 1956.
24. Dave RH. Developing and Writing Behavioral Objectives. Tuscon, AZ: 
Educational Innovators Press; 1970.
25. Krathwohl DR, Bloom BS. Taxonomy of Educational Objectives: The 
Classification of Educational Goals. Handbook II: Affective Domain. New York, 
NY: David McKay Co; 1964.
26. Bloom BS. Mastery Learning. New York, NY: Holt Rinehart & Winston; 1971.
27. Ericsson K, Krampe RT, Tesch-Römer C. The role of deliberate practice in the 
acquisition of expert performance. Psychol Rev. 1993;100(3):363-406.
28. McGaghie WC, Issenberg SB, Cohen ER, Barsuk JH, Wayne DB. Medical 
education featuring mastery learning with deliberate practice can lead to 
better health for individuals and populations. Acad Med. 2011;86(11):e8-e9.
29. McGaghie WC, Issenberg SB, Cohen ER, Barsuk JH, Wayne DB. Does 
simulation-based medical education with deliberate practice yield better 
results than traditional clinical education? A meta-analytic comparative 
review of the evidence. Acad Med. 2011;86(6):706-711.
30. Roppolo LP, Pepe PE, Campbell L, et al. Prospective, randomized trial 
of the effectiveness and retention of 30-min layperson training for 
cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillators: the 
American Airlines Study. Resuscitation. 2007;74(2):276-285.
31. Cheng A, Eppich W, Grant V, Sherbino J, Zendejas B, Cook DA. Debriefing for 
technology-enhanced simulation: a systematic review and meta-analysis. 
Med Educ. 2014;48(7):657-666.
32. Cheng A, Rodgers DL, van der Jagt E, Eppich W, O’Donnell J. Evolution of 
the Pediatric Advanced Life Support course: enhanced learning with a new 
debriefing tool and Web-based module for Pediatric Advanced Life Support 
instructors. Pediatr Crit Care Med. 2012;13(5):589-595.
33. Mager RF. Preparing Instructional Objectives: A Critical Tool in the 
Development of Effective Instruction. 3rd ed. Atlanta, GA: Center for Effective 
Performance; 1997.
34. Kirkpatrick D, Kirkpatrick J. Implementing the Four Levels: A Practical Guide 
for the Evaluation of Training Programs. San Francisco, CA: Berrett-Koehler; 
2007.
35. Wall HK, Beagan BM, O’Neill J, Foell KM, Boddie-Willis CL. Addressing 
stroke signs and symptoms through public education: the Stroke Heroes 
Act FAST campaign. Prev Chronic Dis. 2008;5(2):A49.
36. Sai Y, Kusaka A, Imanishi K, et al. A randomized, quadruple crossover 
single-blind study on immediate action of chewed and unchewed 
low-dose acetylsalicylic acid tablets in healthy volunteers. J Pharma Sci. 
2011;100(9):3884-3891.
Để biết thêm thông tin về các khóa học và chương trình 
cứu hộ của American Heart Association, hãy truy cập vào: 
www.international.heart.org
JN-0287 10/15
7272 Greenville Avenue 
Dallas, Texas 75231-4596, USA 
www .heart .org

File đính kèm:

  • pdfnhung_diem_noi_bat_trong_huong_dan_cap_nhat_cua_american_hea.pdf