Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương I: Tổng quan về kế toán

Nội dung

1.1 Định nghĩa kế toán

1.2 Vai trò và chức năng của kế toán

1.3 Quá trình hình thành và phát triển của kế toán

1.4 Đối tượng của kế toán

1.5 Phân loại kế toán

1.6 Các phương pháp kế toán

1.7 Các nguyên tắc và yêu cầu của kế toán

1.8 Môi trường pháp lý

 

pdf13 trang | Chuyên mục: Nguyên Lý Kế Toán | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_nguyen_ly_ke_toan_chuong_i_tong_quan_ve_ke_toan.pdf
Tài liệu liên quan