Bài giảng Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng - Chương 3: Tạo tài liệu XML

Mục tiêu của bài học

Công cụ / phần mềm soạn thảo

Cấu trúc chung tài liệu XML

Các quy ước đặt tên thẻ

Tài liệu XML hợp khuôn dạng

Tóm tắt chương

 

ppt30 trang | Chuyên mục: XML | Chia sẻ: dkS00TYs | Lượt xem: 2462 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng - Chương 3: Tạo tài liệu XML, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Tạo tài liệu XML * Tạo tài liệu XML * NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU MỞ RỘNG CHƯƠNG 03 Nội dung Mục tiêu của bài học Công cụ / phần mềm soạn thảo Cấu trúc chung tài liệu XML Các quy ước đặt tên thẻ Tài liệu XML hợp khuôn dạng Tóm tắt chương * Tạo tài liệu XML * Mục tiêu Trình bày được cấu trúc chung của một tài liệu XML Trình bày được các nguyên tắc để xây dựng một tài liệu XML hợp khuôn dạng * Tạo tài liệu XML * Công cụ soạn thảo Tài liệu XML có thể được soạn thảo bằng nhiều công cụ khác nhau: Notepad Notepad++ AdobeFrameMaker Altova XMLSpy XML Stylus Studio v.v… * Tạo tài liệu XML * Cấu trúc chung của tài liệu Dòng khai báo tài liệu XML Các khai báo chỉ thị xử lý (nếu có) Các khai báo DTD (nếu có) Thẻ gốc của tài liệu Các thẻ con và dữ liệu Những nội dung chú thích Các thẻ con và dữ liệu … * Tạo tài liệu XML * Cấu trúc chung của tài liệu (2) Ví dụ: * Tạo tài liệu XML * Khai báo tài liệu XML Có dạng thức như sau: 	 Trong đó: Version chỉ rõ phiên bản XML được dùng (thường là 1.0) Encoding quy định bảng mã sử dụng cho tài liệu Standalone nhận 1 trong 2 giá trị “Yes” hoặc “No”, cho biết tài liệu này có độc lập hay không. Lưu ý: Dòng khai báo XML luôn được đặt trước tiên * Tạo tài liệu XML * Ghi chú trong tài liệu XML Ghi chú dạng thức như sau: 	 Lưu ý: Ghi chú có thể đặt ở vị trí bất kỳ trong tài liệu, nhưng phải sau dòng khai báo tài liệu XML. Nội dung ghi chú có thể là bất kỳ, nhưng không được chứa 2 ký tự dấu trừ (-) đứng liền kề nhau. * Tạo tài liệu XML * Khai báo các chỉ thị xử lý Có dạng thức như sau: 	 Vị trí: Được đặt sau dòng khai báo tài liệu XML Chi tiết sẽ được trình bày trong các chương tiếp theo * Tạo tài liệu XML * Khai báo DTD Dùng để quy định cấu trúc tài liệu XML Có dạng thức như sau: 	 hoặc 	 Vị trí: Được đặt sau dòng khai báo chỉ thị xử lý Chi tiết sẽ được trình bày trong chương 05. * Tạo tài liệu XML * Hệ thống cấp bậc của XML * Nội dung của tài liệu Nội dung của tài liệu XML được biểu diễn dưới dạng cây (tree) Mỗi tài liệu XML chỉ có một thẻ gốc duy nhất Thẻ này là thẻ cha của tất các thẻ khác trong tài liệu * Tạo tài liệu XML * Nội dung của tài liệu (2) Bên trong thẻ gốc có thể chứa nhiều thẻ con, cháu Các thẻ con cháu có thể lồng nhau bao nhiêu cấp cũng được. * Tạo tài liệu XML * Cấu trúc chung của một thẻ Mỗi thẻ (tag) bên trong tài liệu XML có cấu trúc như sau: 	nội dung dữ liệu Trong đó: Phần đầu được gọi là thẻ mở Phần sau được gọi là thẻ đóng Thuộc tính có thể có hoặc không Nội dung dữ liệu cũng có thể có hoặc không * Tạo tài liệu XML * Nguyên tắc đặt tên thẻ Tên thẻ phân biệt chữ hoa chữ thường Bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới (_underscore) Các ký tự tiếp theo có thể là chữ cái, chữ số, dấu chấm (.), dấu trừ (-) hoặc gạch dưới (_) Không được chứa ký tự trắng và các ký tự đặc biệt khác. Thẻ mở và thẻ đóng phải có tên giống nhau * Tạo tài liệu XML * Nguyên tắc đặt tên thẻ (2) * Tạo tài liệu XML * 1. 	 2. 	 3. 	 4. 	 5. 	 6. 	 7. 	 Thẻ rỗng (empty tag) Có 2 cách biểu diễn như sau: 	 	 Lưu ý: Thẻ rỗng vẫn có thể có thuộc tính Trong cách biểu diễn thứ nhất, nếu giữa phần thẻ mở và thẻ đóng có ký tự trắng thì đó không phải là thẻ rỗng nữa. * Tạo tài liệu XML * Thuộc tính (attribute) Mỗi thẻ có thể không có hoặc có nhiều thuộc tính: 	 	nội dung dữ liệu 	 * Tạo tài liệu XML * Thuộc tính (attribute) (2) Lưu ý: Tên thuộc tính phải đặt theo quy tắc đặt tên thẻ Các thuộc tính ngăn cách nhau bằng ký tự trắng Trong cùng một thẻ không được có 2 thuộc tính cùng tên. Giá trị phải luôn đặt trong cặp dấu “ ” hoặc ‘ ’ * Tạo tài liệu XML * Tính hợp chuẩn (well-formed) * Tạo tài liệu XML * Tạo tài liệu XML Ví dụ: Tạo tài liệu XML theo mô tả sau: * Luật 1 Tài liệu phải bắt đầu bằng khai báo XML 	 * Tạo tài liệu XML * 	Well-Formed XML Document Mở đầu File Luật 2 Mỗi thẻ phải được mở và đóng tương ứng 	 * Tạo tài liệu XML * 	Well-Formed XML Document 	 	Use both start and end tag 	 Start tag End tag Luật 3 Tag rỗng phải được kết thúc đúng cách 	 * Tạo tài liệu XML * 	 	Well-Formed XML Document 	 	 Luật 4 Tài liệu chỉ có 01 thẻ gốc duy nhất 	 * Tạo tài liệu XML * 	Well-Formed 	XML Document 	 	Well-Formed 	 	 	XML Document 	 Well-formed XML Luật 5 Các thẻ không được phủ lên nhau 	 * Tạo tài liệu XML * 	 	Error, I’m overlaped! 	 	 	 Do Not Overlap Elements 	 Well-formed XML Luật 6 Giá trị thuộc tính phải nằm trong cặp dấu trích dẫn 	 * Tạo tài liệu XML * 	The value of a attribute 	The value of a attribute Luật 7 Chỉ dùng dấu 	for(int i = 0; i 	for(int i = 0; i <= 10; i++) 	A & B are member of group 4 	A & B are member of group 4 Luật 8 Chỉ dùng 5 tham chiếu thực thể có sẵn 	 * Tạo tài liệu XML * Tóm tắt chương Các tài liệu XML đều có cấu trúc chung giống nhau. Mỗi tài liệu đều có một thẻ gốc duy nhất. Tên các thẻ và thuộc tính phải được đặt theo quy tắc nhất định. Tài liệu XML hợp chuẩn (well-formed) là tài liệu đúng ngữ pháp. * Tạo tài liệu XML * HẾT CHƯƠNG * Tạo tài liệu XML * 

File đính kèm:

  • pptBài giảng Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng - Chương 3 Tạo tài liệu XML.ppt
Tài liệu liên quan