Bài giảng Hóa học 9 - Bài 25: Tính chất của phi kim - Ngô Thị Hằng

Phi kim có

những tính

chất vật lý và

tính chất hoá

học nào?

Clo, cacbon,

silic, hợp chất

của phi kim có

những tính

chất và ứng

dụng gì?

Bảng tuần hoàn

các nguyên tố hoá

học đƣợc cấu tạo

nhƣ thế nào và có

ý nghĩa gì?

pdf38 trang | Chuyên mục: Tài Liệu Phổ Thông | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Hóa học 9 - Bài 25: Tính chất của phi kim - Ngô Thị Hằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
xi 
Brom 
 Clo 
Tính chất vật lí của phi 
kim là: 
Đúng! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục 
Sai! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục 
You answered this correctly! 
Your answer: 
The correct answer is: 
You did not answer this question 
completely Bạn phải hoàn thành câu trả lời 
trước khi tiếp tục 
Trả lời i Xóa 
A) Tồn tại ở 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí 
B) Phần lớn dẫn điện, nhiệt 
C) Phần lớn không dẫn điện, nhiệt 
D) Nhiệt độ nóng chảy thấp 
E) Nhiệt độ nóng chảy cao 
F) Một số phi kim độc: Clo, brom, iot 
G) Đa số có ánh kim 
- Tồn tại ở 3 trạng thái: 
+ Rắn: S, P, C 
+ Lỏng: Br2  
+ Khí: O2, H2, Cl2  
TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 
- Phần lớn các phi kim không dẫn 
điện, nhiệt 
- Nhiệt độ nóng chảy thấp 
+ Ví dụ: 
Phi kim 
t0nc P = 44,20C 
t0nc S = 115,20C 
t0nc Br2 = -7,2
0C 
Kim loại 
t0nc Fe = 15390C 
t0nc Cu = 10850C 
t0nc Ag = 961,80C 
TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 
- Một số phi kim độc: Cl2, Br2, I2 () 
TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 
1. Ở Ấn Độ bị rò 
rỉ khí clo đã làm 
60 người ngộ độc 
và 3 người thiệt 
mạng 
2. Ngày 
17/3/2010, Iraq: 3 
vụ tấn công bom 
bằng khí clo đã 
khiến ít nhất 8 
người thiệt mạng, 
350 dân thường 
và 6 lính Mỹ phải 
nhập viện khẩn 
cấp do hít phải khí 
clo. 
TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 
(SGK – T74) 
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
Tính chất hóa học của kim loại là: 
Đúng! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục 
Sai! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục 
You answered this correctly! 
Your answer: 
The correct answer is: 
You did not answer this question 
completely Bạn phải hoàn thành câu trả lời 
trước khi tiếp tục 
Trả lời Tr l i Xóa 
A) Tác dụng với phi kim 
B) Tác dụng với oxit 
C) Tác dụng với dung dịch axit 
D) Tác dụng với dung dịch muối 
E) Tác dụng với bazơ 
TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 
(SGK – T74) 
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
1. Tác dụng với kim loại 
Cl2 + 2Na → 2NaCl 
O2 + 2Cu → 2CuO 
t0 
t0 
(Oxit bazơ) 
(Muối) 
Quan sát, nhận xét hiện tượng xảy ra 
TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 
(SGK – T74) 
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
1. Tác dụng với kim loại 
Cl2 + 2Na → 2NaCl 
O2 + 2Cu → 2CuO 
t0 
t0 
a. Oxi tác dụng với hiđro 
Hiện tượng xảy ra: 
- Hiđro cháy trong không khí 
- Cốc thủy tinh mờ đi, xuất hiện những 
giọt nước đọng trên thành cốc 
-> Có phản ứng hóa học xảy ra giữa hiđro với 
oxi O2 + H2 → H2O 
t0 
2 2 
Quan sát hiện tượng xảy ra 
TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 
(SGK – T74) 
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
1. Tác dụng với kim loại 
Cl2 + 2Na → 2NaCl 
O2 + 2Cu → 2CuO 
t0 
t0 
a. Oxi tác dụng với hiđro 
O2 + H2 → H2O 
t0 
2 
2 
- Hiđro cháy trong khí clo với ngọn lửa 
màu sáng trắng, sinh ra khí không màu. 
b. Clo tác dụng với hiđro 
Cl2 + H2 → HCl 
t0 
2. Tác dụng với hiđro Hiđro clorua (HCl) 
17 
Khí hiđro cháy trong khí clo 
TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 
(SGK – T74) 
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
1. Tác dụng với kim loại 
Cl2 + 2Na → 2NaCl 
O2 + 2Cu → 2CuO 
t0 
t0 
a. Oxi tác dụng với hiđro 
O2 + H2 → H2O 
t0 
2 
2 
b. Clo tác dụng với hiđro 
Cl2 + H2 → HCl 
t0 
-> Nhiều phi kim khác như: C, S, Br2 cũng 
tác dụng với H2 tạo thành hợp chất khí 
2. Tác dụng với hiđro 
Như vậy với công thức hóa học là HCl 
- Nếu ở trạng thái khí thì ta gọi là Hiđro clorua 
- Nếu ở trạng thái lỏng thì ta gọi là Axit 
clohiđric 
Quan sát hiện tượng xảy ra 
TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 
(SGK – T74) 
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
1. Tác dụng với kim loại 
Cl2 + 2Na → 2NaCl 
O2 + 2Cu → 2CuO 
t0 
t0 
a. Oxi tác dụng với hiđro 
O2 + H2 → H2O 
t0 
2 
2 
b. Clo tác dụng với hiđro 
Cl2 + H2 → HCl 
t0 
2. Tác dụng với hiđro 
Hiện tượng xảy ra 
- Lưu huỳnh cháy trong oxi với ngọn lửa 
sáng xanh, sinh ra khí không màu, mùi hắc 
-> Có phản ứng hóa học xảy ra giữa S với O2 
3. Tác dụng với oxi 
S + O2 → SO2 
t0 
SO2 
Quan sát hiện tượng xảy ra 
TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 
(SGK – T74) 
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
1. Tác dụng với kim loại 
Cl2 + 2Na → 2NaCl 
O2 + 2Cu → 2CuO 
t0 
t0 
a. Oxi tác dụng với hiđro 
O2 + H2 → H2O 
t0 
2 
2 
b. Clo tác dụng với hiđro 
Cl2 + H2 → HCl 
t0 
2. Tác dụng với hiđro 
Hiện tượng xảy ra 
- Photpho cháy trong oxi với ngọn lửa sáng 
chói, phản ứng xảy ra mạnh tạo khói trắng 
bám vào thành bình ở dạng bột 
-> Có phản ứng hóa học xảy ra giữa P với O2 
3. Tác dụng với oxi 
S + O2 → SO2 
t0 
P + O2 → P2O5 2 4 5 
t0 
P2O5 
TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 
(SGK – T74) 
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
1. Tác dụng với kim loại 
Cl2 + 2Na → 2NaCl 
O2 + 2Cu → 2CuO 
t0 
t0 
a. Oxi tác dụng với hiđro 
O2 + H2 → H2O 
t0 
2 
2 
b. Clo tác dụng với hiđro 
Cl2 + H2 → HCl 
t0 
2. Tác dụng với hiđro 
3. Tác dụng với oxi 
S + O2 → SO2 
t0 
P + O2 → P2O5 2 4 5 
t0 
4. Mức độ hoạt động hóa học của 
các phi kim 
24 
Xét một số phản ứng: 
1) Fe + Cl2 → 2FeCl3 
to 
 2) Fe + S → FeS 
to 
 3) F2 + H2 → 2HF 
Ngay bóng tối 
 4) Cl2 + H2 → 2HCl 
ás 
5) S + H2 → H2S 
300o 
 6) C + H2 → 
1000oc 
CH4 
2 3
III 
2 
II 
 Dựa vào hóa trị của Fe và điều kiện của các phản ứng trên, em hãy sắp 
xếp các phi kim thành một dãy theo thứ tự mức độ hoạt động hóa học giảm 
dần. 
 Dựa vào hóa trị của sắt và điều kiện của các phản ứng trên. Hãy 
sắp xếp các phi kim thành một dãy theo mức độ hóa học giảm dần. 
Đúng! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục 
Sai! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục 
You answered this correctly! 
Your answer: You did not answer this question 
completely 
Bạn phải hoàn thành câu trả lời 
trước khi tiếp tục 
Trả lời Tr l i Xóa 
1) Fe + Cl2 → 2FeCl3 
 2) Fe + S → FeS 
to 
 3) F2 + H2 → 2HF 
Ngay bóng tối 
 4) Cl2 + H2 → 2HCl 
ás 
5) S + H2 → H2S 
300o 
 6) C + H2 → 
1000oc 
CH4 
2 3
2 
II 
III 
The correct answer is: 
A) C, S, Cl, F 
B) Cl, F, C, S 
C) F, Cl, S, C 
D) S, C, F, Cl 
26 
 1) Fe + Cl2 → 2FeCl3 
to 
 2) Fe + S → FeS 
to 
 3) F2 + H2 → 2HF 
Ngay bóng tối 
 4) Cl2 + H2 → 2HCl 
ás 
5) S + H2 → H2S 
300oC 
6) C + H2 → 
1000oc CH4 
2 3 
III 
2 
II Cl >S 
F 
Suy ra thứ tự là F, Cl, S, C 
 Bằng nhiều thực nghiệm chứng minh F , Cl , O  là những 
phi kim hoạt động mạnh, F là phi kim mạnh nhất. S, P, C, Si là 
những phi kim hoạt động yếu hơn. 
>Cl >S >C 
Để xác định mức độ hoạt động 
của các phi kim ta căn cứ vào: 
Đúng! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục 
Sai! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục 
You answered this correctly! 
Your answer: 
The correct answer is: 
You did not answer this question 
com letely 
Bạn phải hoàn thành câu trả lời 
trước khi tiếp tục 
Trả lời Tr l i Xóa 
A) Khả năng phản ứng của phi kim với kim 
loại 
B) Khả năng phản ứng của phi kim với oxi 
C) Khả năng phản ứng của phi kim với hiđro 
D) Khả năng phản ứng của phi kim với nước 
TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 
(SGK – T74) 
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
1. Tác dụng với kim loại 
Cl2 + 2Na → 2NaCl 
O2 + 2Cu → 2CuO 
t0 
t0 
a. Oxi tác dụng với hiđro 
O2 + H2 → H2O 
t0 
2 
2 
b. Clo tác dụng với hiđro 
Cl2 + H2 → HCl 
t0 
2. Tác dụng với hiđro 
3. Tác dụng với oxi 
S + O2 → SO2 
t0 
P + O2 → P2O5 2 4 5 
t0 
4. Mức độ hoạt động hóa học của 
các phi kim (SGK – T 75) 
Khí N2 bị lẫn tạp chất là khí O2. Chọn 
cách nào sau đây để loại bỏ O2 thu 
được N2 tinh khiết. 
Đúng! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục Sai! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục 
You answered this correctly! our answer: 
The correct answer is: 
You did not answer this question 
completely 
Bạn phải hoàn thành câu trả lời 
trước khi tiếp tục 
Trả lời Tr l i Xóa 
A) Cho hỗn hợp đi qua P trắng 
B) Cho hỗn hợp đi qua dung dịch 
kiềm 
C) Cho hỗn hợp đi qua H2SO4 đặc 
D) Cho hỗn hợp đi qua CuO, đun 
nóng 
Hiđro phản ứng được với tất cả các 
chất trong dãy nào sau đây để tạo thành 
hợp chất khí 
Đúng! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục 
Sai! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục 
You answered this orrectly! 
Your answer: 
The correct answer is: 
You did not answer this question 
completely 
Bạn phải hoàn thành câu trả lời 
trước khi tiếp tục 
Trả lời T l i Xóa 
A) Na, O2, Cl2 
B) Cl2, C, Mg 
C) S, C, O2 
D) O2, S, K 
 Thể tích khí clo (đktc) 
để tác dụng hết với 5,4 
gam kim loại nhôm là: 
Đúng! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục 
Sai! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục 
You answered this correctly! 
Your answer: 
The correct answer is: 
You did not answer this question 
completely Bạn phải hoàn thành câu trả lời 
trước khi tiếp tục 
Trả lời Tr l i Xóa 
A) 1,12 lit 
B) 2,24 lit 
C) 4,48 lit 
D) 6,72 lit 
Lựa chọn các chất thích hợp để hoàn thành 
các phương trình hóa học dưới đây 
Đúng! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục 
Sai! Bấm chuột vào chỗ bất kì để 
tiếp tục 
You answered this correctly! 
Your answer: 
The correct answer is: 
You did not answer this question 
completely Bạn phải hoàn thành câu trả lời 
trước khi tiếp tục Trả lời Tr l i Xóa 
a) F2 + H2 -> 
 + S -> FeS 
b) 
 + O2 -> CO2 
c) 
 -> H2S 
d) H2 + 
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 
- Học bài , làm bài tập 1-> 6 (SGK – T76) 
Bạn hãy tham gia ý kiến về mức độ hiểu bài của 
mình. 
Trả lời Tr l i Xóa 
Hãy chọn mức độ hiểu bài của bạn 
Quiz 
Điểm của bạn {score} 
Điểm tối đa {max-score} 
Số lần trả lời lại {total-attempts} 
Question Feedback/Review Information Will Appear 
Here 
Quay lại Tiếp tục 
TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁC PHẦN 
MỀM ỨNG DỤNG 
1. Tài liệu tham khảo 
- Sách giáo khoa Hóa Học 9 
- Sách giáo viên 
- Sách bài tập tham khảo Hóa Học 9 
- Thư viện bài giảng trực tuyến 
Violet.vn 
- Website: youtube.com 
2. Phần mềm ứng dụng 
- Phần mềm Adobe Presenter 7.0 
- Phần mềm đổi đuôi Totavideo 
converter 3.71 
- Phần mềm I Mindmap 4.0 
- Phần mềm xử lí âm thanh Adobe 
Audition CS6 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_hoa_hoc_9_bai_25_tinh_chat_cua_phi_kim_ngo_thi_han.pdf