Bài giảng Hóa học 12 - Tiết 17: Amin - Chu Thanh Phương

Nội dung bài học

• I . Khái niệm, phân loại và danh pháp.

• II. Tính chất vật lí.

• III. Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

pdf22 trang | Chuyên mục: Tài Liệu Phổ Thông | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Hóa học 12 - Tiết 17: Amin - Chu Thanh Phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
E – LEARNING
Bài giảng : AMIN
Môn : HOÁ HỌC
Lớp : 12 cơ bản
Người thực hiện : Chu Thanh Phương
Gmail : 
chuthanhphuong.1984@gmail.com
Điện thoại : 0969341271
Trường : TTGDTX Mường Chà – Thị
trấn Mường Chà – Huyện Mường Chà
– Tỉnh Điện Biên
Mường Chà, Tháng 01 Năm 2015
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ GD&ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN
Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử
E – Learning
-----------
Bài Giảng :
Tiết 17 : AMIN
Chương trình hoá học lớp 12 ban cơ bản.
Người thực hiện : Chu Thanh Phương
Gmail : chuthanhphuong.1984@gmail.com
Điện thoại : 0969341271
Trường : TTGDTX Mường Chà – Huyện Mường
Chà – Tỉnh Điện Biên
Mường Chà, Tháng 01 Năm 2015
Kiểm tra bài cũ 
? Hãy viết CTCT các đồng phân amin của C2H7N và gọi 
tên chúng 
ĐÁP ÁN 
• CH3 – CH2 – NH2 (etylamin)
• CH3 – NH - CH3 (dimetylamin)
Tiết 17 :
AMIN(tiết2)
Nội dung bài học
• I . Khái niệm, phân loại và danh pháp.
• II. Tính chất vật lí.
• III. Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.
ANILIN
1. Cấu tạo phân tử
HH
N
HR1
R2
R3
AMIN BẬC 123Amoniac
+ Bậc amin = số nguyên tử C mà N trực tiếp liên 
kết với 
Vậy bậc amin được xác định như thế nào ?
? Qua phần cấu tạo phân tử hãy so sánh cấu tạo của 
NH3 và amin rút ra tính chất hóa học của amin
+ Vì amin và amoniac có cấu tạo tương tự nhau: 
nguyên tử N còn cặp electron chưa tham gia liên 
kết nên Amin có tính bazơ tương tự NH3
+ Amin có tính chất hóa học của gốc hidrocacbon
2. Tính chất hóa học
a. Tính bazơ
Hãy quan sát thí nghiệm sau rút ra kết luận ?
• Qua thí nghiệm ta dễ thấy 
+ metyl amin , etyl amin và một số amin khác 
làm quỳ tím chuyển thành màu Xanh
+ Alinin không làm quỳ tím đổi màu 
• Tiếp tục quan sát thí nghiệm thứ 2 va rút 
ra nhận xét
+ metylamin phản ứng với axit HCl tạo sản phẩm dạng 
khói trắng chứng tỏ metylamin là một bazơ
CH3NH2 đăc + HClđặc → CH3NH3Cl
Khói trắng
Phản ứng nhận biết
+ Tương tự :Anilin phản ứng với nước rất kém 
nhưng lại tan trong axit HCl
C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl
?metylamin phản ứng với axit HCl chứng tỏ nó có 
tính chất gì 
? Với anilin phản ứng có tương tự không
NH3
CH3NH2 C6H5NH2
Căn cứ mức độ màu của quỳ tím ta thấy lực ba zơ các 
chất có thứ tự CH3NH2 > NH3> C6H5NH2 ( do hiệu 
ứng của các gốc hidocacbon trong amin gây nên)
? Căn cứ mức độ đổi màu của quỳ tím em có nhận xét gì 
về tính bazo của các chất ?
Hãy quan sát thí nghiệm sau và rút ra nhận xét ?
b. Phản ứng thế nhân thơm của 
anilin.
• Hãy quan sát thí nghiệm sau, rút ra nhận xét và 
dự đoán PTPU ?
Do ảnh hưởng của nhóm NH2 nên 3 nguyên tử hiđro ở vị 
trí ortho và para dễ bị thay thể bởi 3 nguyên tử brom.
+ 3 Br2 → + 3HBr
NH2
Br Br
Br
NH2
HH
H
Kết tủa trắng
2,4,6 Tribromanilin
C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3 NH2 + 3HBr
PU nhận biết anilin
Câu 1: Sắp xếp các amin theo thứ tự lực bazo tăng 
dần 
chính xác - bấm nút bất kì để 
tiếp tục 
sai rồi - hãy bấm nút bất kì để 
tiếp tục 
Chúc mừng! bạn đã trả lời đúng 
Câu trả lời của bạn là :
Câu trả lời đúng là :
Rất tiết! câu trả lời của bạn 
chưa đúng Rất tiết bạn phải hoàn thành 
câu hỏi trước khi tiếp tục 
trả lời trả lời Xoá Xoá 
A) C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 .
B) NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2
C) CH3NH2 < NH3 < C6H5NH2
D) CH3NH2 < C6H5NH2 < NH3.
Câu 2: Phương trình nhận biết anilin
chính xác - bấm nút bất kì để 
tiếp tục 
sai rồi - hãy bấm nút bất kì để 
tiếp tục 
Chúc mừng! bạn đã trả lời đúng 
Câu trả lời của bạn là :
Câu trả lời đúng là :
Rất tiết! câu trả lời của bạn 
chưa đúng Rất tiết bạn phải hoàn thành 
câu hỏi trước khi tiếp tục 
trả lời trả lời Xoá Xoá 
A) C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl
B) C6H5NH2 + Br2 → C6H2NH2(Br)3 + 3HBr
C) C6H5NH2 + H2O → C6H5NH2OH 
D) tác dụng với quỳ tím làm quỳ chuyển thành màu 
xanh.
Câu 3: Để khử mùi tanh của dao thái cá (mùi tanh của cá là do hỗn 
hợp của một số amin và một số chất khác gây nên) nguời ta sử dụng 
chính xác - bấm nút bất kì để 
tiếp tục 
sai rồi - hãy bấm nút bất kì để 
tiếp tục 
Chúc mừng! bạn đã trả lời đúng 
Câu trả lời của bạn là :
Câu trả lời đúng là :
Rất tiết! câu trả lời của bạn 
chưa đúng Rất tiết bạn phải hoàn thành 
câu hỏi trước khi tiếp tục 
trả lời trả lời Xoá Xoá 
A) Nước vôi trong
B) Giấm ăn
C) Nước muối
D) Nước thường
Quiz
Điểm của bạn {score}
Điểm tối đa {max-score}
Number of Quiz 
Attempts
{total-attempts}
Question Feedback/Review Information Will 
Appear Here
Review QuizContinue
Bài tập : Cho m (g ) alinin phản ứng với nước 
brôm thu được 6,6 g kết tủa trắng . Tính m . Biết C 
=12, H=1, O =16, Br= 80
Giải : PTPU
C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3 NH2 + 3HBr 
nk/tủa = nC6H2Br3NH2 = 6,6/330= 0,02 (mol)
Theo ptpu nC6H2Br3NH2= nC6H5NH2 = 0,02 (mol)
Vậy m= mC6H5NH2= 0,02. 93 =1,86 (g)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
+ Sách giáo khoa hoá học lớp 12 ban cơ bản.
+ Chuẩn kiến thức kỹ năng môn hoá học lớp 12.
+ Sách giáo viên hoá học lớp 12.
+ Trang web -
-https://www.youtube.com/

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_hoa_hoc_12_tiet_17_amin_chu_thanh_phuong.pdf