Bài giảng Đại cương về đơn bào kí sinh

1. Trình bày được khái niệm đơn bào & cách phân loại đơn bào

2. Trình bày được đặc điểm chung của đơn bào về: cấu tạo tế bào, đặc điểm

sinh sản, đặc điểm chu kỳ & đặc điểm tạo bào nang

 

ppt19 trang | Chuyên mục: Ký Sinh Trùng | Chia sẻ: tuando | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Đại cương về đơn bào kí sinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
®¹i C­¬NG VÒ ®¬N Bµo KÝ SINH 
MỤC TIÊU 
1. Trình bày được khái niệm đơn bào & 
cách phân loại đơn bào 
2. Trình bày được đặc điểm chung của 
đơn bào về : cấu tạo tế bào , đặc điểm 
sinh sản , đặc điểm chu kỳ & đặc điểm 
tạo bào nang 
KHÁI NIỆM 
PROTOZOA 
Nguyên sinh động vật 
MESOZOA 
Trung sinh động vật 
METAZOA 
Hậu sinh động vật 
GIỚI 
ĐỘNG 
VẬT 
Cơ thể chỉ gồm 1 tế bào 
Không có các tế bào biệt hóa 
Những động vật hình thành sớm nhất 
PROTOZOA 
PROTOZOA 
Có hàng nghìn loài : đa số sống tự do 
Một số ký sinh trong người & động vật 
CĂN CỨ ĐỂ PHÂN LOẠI ĐƠN BÀO 
Cơ quan 
vận động 
Phương thức 
vận động 
Chia thành 
4 lớp 
PROTOZOA HOẶC PROTISTA 
NGÀNH 
SARCOMASTIGOPHORA 
NGÀNH 
APICOMPLEXA 
CÁC LOẠI 
AMIP 
 Entamoeba 
 Endolimax 
Pseudolimax 
Acanthamoeba 
 Naegleria 
LỚP 
CILIATA 
CÁC LOẠI 
TRÙNG LÔNG 
Balantidium coli 
CÁC LOẠI 
BÀO TỬ TRÙNG 
( ss tạo bào tử ) 
Họ Plasmodidae 
Giống Plasmodium 
NGÀNH 
CIDIOPHORA 
LỚP 
SPOROZOA 
PHÂN NGÀNH 
HOẶC LỚP 
SARCODINA 
HOẶC 
RHIZOPODA 
CÁC LOẠI 
TRÙNG ROI 
Giardia 
Chilomastix 
Trichomonas 
Trypanosoma 
Leishmania 
PHÂN NGÀNH 
HOẶC LỚP 
ZOOMASTIGINA 
HOẶC 
MASTIGOPHORA 
ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN BÀO 
ĐẶC ĐIỂM 
CẤU TẠO 
TẾ BÀO 
Mang đầy đủ các cấu trúc của tế bào 
Nội NSC: dày 
Bảo vệ 
Tiêu hóa 
Hô hấp 
Chuyển động 
Ngoại NSC: mỏng hơn 
Dinh dưỡng 
Sinh sản 
Amip 
Chân giả 
PHƯƠNG THỨC VẬN ĐỘNG 
Trùng lông 
Lông chuyển 
PHƯƠNG THỨC VẬN ĐỘNG 
Trùng roi 
Roi , màng vây 
PHƯƠNG THỨC VẬN ĐỘNG 
Bào tử trùng 
Không có cơ quan 
vận động 
PHƯƠNG THỨC VẬN ĐỘNG 
KHẢ NĂNG TẠO BÀO NANG 
NHỮNG LOẠI 
CÓ KHẢ NĂNG 
TẠO THÀNH 
BÀO NANG 
Amip 
Trùng roi 
Trùng lông 
MỘT SỐ 
ĐẶC ĐIỂM 
CỦA 
BÀO NANG 
Xảy ra khi điều kiện 
sống thay đổi 
Hình tròn , bầu dục ; 
màng dày 
Sức đề kháng cao , 
là thể lây nhiễm 
PHƯƠNG THỨC SINH SẢN 
Thể hoạt động 
Sinh sản 
vô giới 
( chủ yếu ) 
Có khả 
khả năng 
sinh sản 
Thể bào nang 
Sinh sản 
hữu giới 
( thứ yếu ) 
Sinh sản phân đôi 
Nhân lên liên tục 
Phân chia cắt ngang 
Chuyển dạng bào nang 
Amip , Trùng roi 
Plasmodium 
giai đoạn phân liệt 
Trùng lông 
Amip , Trùng roi , Trùng lông 
CÁC HÌNH THỨC SS VÔ GIỚI 
CÁC HÌNH THỨC SS HỮU GIỚI 
Sự kết 
Hợp 
Sự kết 
hợp & 
thụ tinh 
Trùng lông 
Plasmodium 
Toxoplasma 
Isopora 
KST 
không cần 
vật chủ 
trung gian 
(KST đơn chủ ) 
Trùng roi 
TH & SDTN 
Trùng lông 
Amip 
ĐẶC ĐIỂM CHU KỲ 
KST cần 
vật chủ 
trung gian 
(KST đa chủ ) 
Leishmania 
Plasmodium 
Trypanosoma 
ĐẶC ĐIỂM CHU KỲ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_cuong_ve_don_bao_ki_sinh.ppt
Tài liệu liên quan