Bài giảng Bệnh đơn bào lây truyền người & động vật

1. Mô tả chu kỳ của Trypanosoma, Leishmania & Toxoplasma.

2. Trình bày phương thức nhiễm bệnh và tác hại gây bệnh của Trypanosoma, Leishmania & Toxoplasma.

3. Nêu phương pháp chẩn đoán các bệnh do Trypanosoma, Leishmania & Toxoplasma.

4. Nêu các biện pháp phòng bệnh do Trypanosoma, Leishmania & Toxoplasma gây ra.

 

ppt62 trang | Chuyên mục: Ký Sinh Trùng | Chia sẻ: tuando | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Bệnh đơn bào lây truyền người & động vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
BỆNH ĐƠN BÀO 
LÂY TRUYỀN NGƯỜI & ĐỘNG VẬT 
MỤC TIÊU 
1. Mô tả chu kỳ của Trypanosoma , Leishmania & Toxoplasma . 
2. Trình bày phương thức nhiễm bệnh và tác hại gây bệnh của Trypanosoma , Leishmania & Toxoplasma . 
3. Nêu phương pháp chẩn đoán các bệnh do Trypanosoma , Leishmania & Toxoplasma . 
4. Nêu các biện pháp phòng bệnh do Trypanosoma , Leishmania & Toxoplasma gây ra . 
Trypanosomidae 
Trypanosoma 
Herpetomonas 
Crithidia 
Leishmania 
Trypanosoma 
Trypanosoma 
Hình thoi 
1 nhân không màu 
Có 1 roi 
1 đầu dính ở thể gốc , 
1 đầu tự do 
Phần dính vào 
thân uốn lượn 
Trypanosoma 
Trypanosoma 
Châu Phi 
T.rhodesiense 
T.gambiense 
Gây bệnh 
ngủ , do ruồi 
hút máu 
truyền 
T.gambiense 
Bệnh phẩm máu 
T.gambiense 
Bệnh phẩm máu 
T.gambiense 
Bệnh phẩm não 
T.rhodesiense 
Bệnh phẩm máu 
T.rhodesiense 
Bệnh phẩm máu 
Chu kỳ T.gambiense & T.rhodesiense 
Vị 
trí 
ký 
sinh 
Máu 
Bạch huyết 
Dịch não tủy 
T.gambiense & T.rhodesiense 
T.gambiense & T.rhodesiense 
KST trong máu nhân lên 
Ruồi Glossina 
Nhân lên ở tuyến nước bọt 
Nhân lên 
trong ruột 
VẬT 
CHỦ 
Glossina 
palpalis 
Glossina 
morsilans 
Người 
Hươu , 
nai 
... 
Ruồi Glossina (Tsetse fly) 
Trypanosoma 
Trypanosoma 
Châu Mỹ 
Gây bệnh 
Chagas 
do bọ xít 
hút máu Triatoma hoặc do 
gián truyền 
T.cruzi 
T.cruzi 
T.cruzi 
Bệnh phẩm máu ngoại vi 
T.cruzi 
Bệnh phẩm từ cơ tim 
T.cruzi 
Chụp dưới KHV điện tử 
Trypanosoma sp. 
T.cruzi 
Hình 
Thể 
Chiều ngang to hơn 
Màng vây ít nếp gấp 
Gốc roi to hơn 
Chu kỳ T.cruzi 
Máu 
Thể 
Trypanosoma 
Cơ , 
Tuyến giáp 
Thể 
Leishmania 
NGƯỜI 
CK T.cruzi 
Triatoma 
Critida 
Leptomonas 
Trypomastigote 
Amastigote 
Epimastigote 
Trypomastigote 
Critida 
Động vật có 
Xương sống 
VẬT CHỦ 
Bọ xít hút máu 
Triatoma megista 
Rhodnius prolixus 
... 
Bọ xít hút máu  Triatoma megista 
Bọ xít hút máu  Rhodnius 
Gián 
VẬT CHỦ 
NGƯỜI 
ĐỘNG VẬT 
CÓ XƯƠNG SỐNG 
DƠI 
MÈO 
CHÓ 
CHUỘT 
KHÁC 
Leishmania 
Leishmania 
L.donovani 
Muỗi cát 
Phlebotomus 
L.tropica 
L.brasiliensis 
Gây bệnh ở phủ tạng 
( Bệnh Kala-Aza ) 
Gây bệnh ở da 
( Bệnh mụn miền Cận đông ) 
 Gây bệnh ở da & niêm mạc 
L.infantum 
 Gây bệnh ở phủ tạng 
Muỗi cát  Phlebotomus 
Leishmania 
Trong máu 
Leishmania 
Trong bạch cầu 
Leishmania 
Trong tổ chức 
Leishmania 
Hình 
bầu dục 
Dài : 4-6µm 
Không 
có roi 
Võng mạc 
Gan 
Lách 
L.tropica 
Vị 
trí 
ký 
sinh 
Máu 
Da 
Bạch cầu 
đơn nhân lớn 
L.donovani 
Vị 
trí 
ký 
sinh 
Chu kỳ Leishmania 
VC trung gian 
L.donovani 
L.tropica 
 L.brasiliensis 
P.argentipes 
P.chinensis 
P.papatari 
P.sergenti 
P.intermedius 
Muỗi cát 
Phlebotomus 
P.perniciosus 
 L.infantum 
Leishmania 
Dưới KHV điện tử 
Leishmania 
Chui vào bạch cầu 
Leishmania 
Leishmania 
Gây bệnh 
Leishmania 
Gây bệnh loét da 
Toxoplasma 
Toxoplasma gondii 
Toxoplasma gondii 
Chu kỳ 
Chu kỳ 
Toxoplasma gondii 
Toxoplasma gondii 
Toxoplasma gondii 
Toxoplasma gondii  gây viêm não /AIDS 
Toxoplasma gondii  gây viêm não /AIDS 
Toxoplasma gondii  gây viêm màng não /AIDS 
Toxoplasma gondii  gây bệnh ở phổi /AIDS 
Toxoplasma gondii  gây viêm hạch bạch huyết /AIDS 
Võng mạc bình thường 
Toxoplasma gondii  gây viêm võng mạc 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_benh_don_bao_lay_truyen_nguoi_dong_vat.ppt
Tài liệu liên quan