TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu MATLAB

MATLAB là phần mềm cung cấp môi trường tính toán số và lập trình, do công ty MathWorks thiết kế. Nó tích hợp tính toán, hiện thị và lập trình trong một môi trường dễ sử dụng. Các ứng dụng tiêu biểu của MATLAB bao gồm: Hỗ trợ toán học và tính toán, Phát triển thuật toán, Mô hình, mô phỏng, Phân tích, khảo sát và hiển thị số liệu, Đồ họa khoa học và kỹ thuật, Phát triển ứng dụng với các giao diện đồ họa. Ở dưới đây, chúng tôi đã tổng hợp các tài liệu MATLAB từ đơn giản đến nâng cao để giúp các bạn tự học MATLAB một cách dễ dàng.