TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Mạch Số

Mạch Số trang bị cho sinh viên những kiến thức về sơ đồ cấu tạo mạch số ở mức cổng logic, giải thích nguyên tắc hoạt động, ứng dụng của các mạch cơ bản dùng để tạo nên các hệ thống điện tử kĩ thuật số, vận dụng các nguyên tắc để thiết kế mạch số đơn giản.