TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Linux

Tổng hợp các tài liệu, giáo trình, ebook dẫn về Linux, Unix, Fedora, Ubuntu, hy vọng bài viết mang lại chút ít dễ dàng cho các bạn mới tham gia thế giới Linux. Một số tài liệu khá cũ nhưng về cơ bản vẫn có thể áp dụng tốt cho các OS phiên bản mới hơn.