TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng nghề nghiệp cung cấp các kỹ năng hỗ trợ năng lực chuyên môn và nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT cần thiết cho sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin. Trên cơ sở phương pháp luận tiếp cận hệ thống, nội dung môn học hướng sinh viên tới việc chủ động thực hiện quá trình học và tự học đại học và tốt nghiệp với phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu làm việc của xã hội. Kỹ năng đọc, nghe và ghi chép Kỹ năng đối thoại Kỹ năng tự học Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng quan sát, nhận diện và giải quyết vấn đề Kỹ năng thuyết trình và điều khiển cuộc họp Kỹ năng tổ chức công việc Kỹ năng thực hành nghề nghiệp Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo