TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Delphi

Delphi là một ngôn ngữ lập trình của hãng Borland dựa trên nền Pascal với các phần mở rộng hướng đối tượng (nên còn có tên gọi trước đó là "Object Pascal"), hiện nay Delphi do Embarcadero phát triển. Ở dưới đây chúng tôi tổng hợp các tài liệu Delphi từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn có thể tự học lập trình Delphi một cách nhanh nhất.