Tiêu sợi huyết phối hợp can thiệp trong nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên - Làm thế nào để tối ưu hiệu quả và giảm biến cố - Nguyễn Ngọc Quang

Thông báo về xung đột lợi ích

Trong 12 tháng qua, tôi, Nguyễn Ngọc Quang, có thể có một số xung đột lợi ích với các nội dung trình bày trong bài báo cáo này:

Công ty

Liên quan/lợi ích

• Báo cáo viên

• AstraZeneca, Sanofi,

• Tư vấn/ Ban cố vấn

• N/A

 

pdf26 trang | Chuyên mục: Hệ Tim Mạch | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftieu_soi_huyet_phoi_hop_can_thiep_trong_nmct_cap_st_chenh_le.pdf
Tài liệu liên quan