Giáo trình Hóa phân tích môi trường - Nguyễn Văn Sức (Phần 2)

Mục tiêu chương 5

• Nắm được cơ sở lý thuyết của phương pháp chuẩn độ

• Nắm được các tính chất của chất chuẩn sử dụng trong chuẩn độ

• Nắm được lý thuyết cơ bản về phương pháp chuẩn độ kết tủa, chuẩn

độ axit-baz, chuẩn độ complexion và chuẩn độ oxy hóa-khử

• Nắm được cách tính toán để xây dựng đường cong chuẩn độ

 • Vận dụng thành thạo các phương pháp chuẩn độ trong phân tích môi

trường

 

pdf155 trang | Chuyên mục: Hóa Học Phân Tích | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 367 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_hoa_phan_tich_moi_truong_nguyen_van_suc_phan_2.pdf