Giá trị của NT-Pro BNP trong tiên lượng hội chứng vành cấp

Cơ chế tăng NT-proBNP

trong HCMVC

 Thiếu máu cơ tim cấp1  hoạt hóa gen BNP

 Tăng sức căng cơ tim thứ phát do thiếu máu làm

rối loạn chức năng tâm thu và/hoặc tâm trương

thất trái2

 Các yếu tố khác làm tăng NPs còn có: nhịp tim

nhanh, viêm, cytokines và neurohormones

 Hiện diện của natriuretic peptides tại mảng xơ vữa

mạch vành đã được ghi nhận3,4

pdf20 trang | Chuyên mục: Hệ Tim Mạch | Chia sẻ: yen2110 | Ngày: 26/10/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Giá trị của NT-Pro BNP trong tiên lượng hội chứng vành cấp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
GIÁ TRỊ CỦA NT-pro BNP 
TRONG TIÊN LƯỢNG 
HỘI CHỨNG VÀNH CẤP 
PGS TS Trương Quang Bình 
ĐHYD TP HCM 
Cơ chế phóng thích pro BNP 
trong bệnh ĐM vành 
De Lemos JA, Peacock WF and McCullough PA, 2010 
Cơ chế tăng NT-proBNP 
trong HCMVC 
 Thiếu máu cơ tim cấp1  hoạt hóa gen BNP 
 Tăng sức căng cơ tim thứ phát do thiếu máu làm 
rối loạn chức năng tâm thu và/hoặc tâm trương 
thất trái2 
 Các yếu tố khác làm tăng NPs còn có: nhịp tim 
nhanh, viêm, cytokines và neurohormones 
Hiện diện của natriuretic peptides tại mảng xơ vữa 
mạch vành đã được ghi nhận3,4 
1. Hama et al, Circulation, 1995; 92:1558 
2. de Lemos et al, Lancet 2003; 362:316 
3. Abdullah et al, Am J Cardiol, 2005; 96:1284 
4. Kragelund et al, Am Heart J, 2006; 151:e711 
Sự phóng thích proBNP 
trong HCVC 
Heeschen C, Hamm CW, Mitrovic V, et al (2004) 
S Menassanch 
Kinetics of Multi-markers 
cTn 
Muscle Death 
NT-proBNP 
Ventricular Overload 
NT-pro BNP 
Remodeling Ischemia Necrosis 
P
laq
u
e D
isru
p
tio
n
O
n
set o
f P
ain
E
D
 P
resen
tatio
n
D
isp
o
sitio
n
0 -12 to 
0 hrs 
12 to 
24 hrs Time 
D
isch
arg
e 
3 to 7 
days 
Marker of 
Ischemia 
Động học NT-proBNP trong HCVC 
Jernberg T, 2008 
NT-proBNP trong HCMVC 
James et al, Circulation, 2003; 108:275 
Nồng độ NT-proBNP lúc nhập viện và Kết cục sau 
1 năm theo dõi trong HCMVC-KSTCL 
Giá trị tiên lượng 
3 
55 
72 
106 
185 
16 
22 
30 26 
40 
4634 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
14 
18 
22 
26 
30 
12 
16 
20 
24 
28 
NT-proBNP (ng/L) 
% Death at One Year 
%
NT-proBNP và tử vong 30 ngày 
Heeschen C, Hamm CW, Mitrovic V, et al, 2004 
NT-proBNP và tử vong 30 ngày 
Galvani M, Ottani F, Oltrona L, et al, 2004 
TIÊN LƯỢNG 
HỘI CHỨNG VÀNH CẤP 
 Các thang điểm: TIMI, GRACE 
 Troponin 
 Thay đổi đoạn ST 
 Phân suất tống máu 
  
NT-proBNP và TnT 
trong tiên lượng HCVC 
Galvani M, Ottani F, Oltrona L, et al, 2004 
Nt-proBNP, TnT, thay đổi ST 
và tử vong 1 năm 
Björklund E, Jernberg T, P Johanson P, et al 2006 
Liên quan giữa NT-proBNP và chức 
năng tâm thu thất trái 
Estrada N, Rubinstein F, Bahit MC, et al 2006 
TIMI và NT-proBNP 
tiên lượng tử vong 
Khan SQ, Quinn P, Davies JE and Ng LL, 2008 
Tử vong theo TIMI và NT-proBNP 
Bazzino O, Fuselli J, Bottoc F, et al, 2004 
Tiếp cận nhiều chỉ điểm sinh học ở 
BN NMCT không ST chênh lên 
Tello-Monoliu. J Intern Med. 2007; 262:651-658 
Kaplan–Meier curves showing the relationship between positive number of 
biomarkers (addition) and cumulative event-free survival 
NT-proBNP and TnT in ACS: 
‘early invasive’ management strategies 
James et al, J Am Coll Cardiol, 2006;48:1146 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Conservative
Invasive
NT-proBNP neg NT-proBNP pos 
cTnT negative 
NT-proBNP neg NT-proBNP pos 
cTnT positive 
1-
 Y
ea
r 
M
o
rt
al
it
y 
%
5/796 
P=0.01 
5/154 
36/752 
P=0.01 
6/189 
10/475 
P=0.2 
0/268 
199/2609 
P<0.001 
34/1305 
NT-proBNP và Can thiệp mạch vành cấp 
 Troponin T ↑ , NT-proBNP ↑ : can 
thiệp hiệu quả cao (1) 
 Troponin T < 0.01 ng/L kèm NT-
proBNP thấp: nguy cơ cao khi điều trị 
can thiệp (2) 
1. Drewniak. Kardiol Pol. 2008; 7:750-755 
2. James. JACC. 2006; 48:1146 
KẾT LUẬN 
Trong HCVC: 
 NT-proBNP có vai trò tiên lượng trong 
dự báo tử vong. 
 Phối hợp Troponin T và NT-proBNP giúp 
phân tầng nguy tốt nhất. Nếu cả hai đều 
tăng rõ ràng  chiến lược điều trị can 
thiệp sớm sẽ rất có lợi cho BN. 

File đính kèm:

  • pdfgia_tri_cua_nt_pro_bnp_trong_tien_luong_hoi_chung_vanh_cap.pdf