Cập nhật hôi chứng mạch vành cấp - Đinh Huỳnh Linh

Điều trị hội chứng mạch vành cấp

1. Điều trị thuốc kháng kết tập tiểu cầu

• Nhóm thuốc nào

• Thời gian dùng bao lâu

2. Thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép và thuốc chống đông

 3. Can thiệp động mạch vành

 • Tái tưới máu toàn bộ hay can thiệp động mạch thủ

phạm? 4. Điều chỉnh rối loạn lipid máu 5. Điều trị bổ trợ

 

pdf35 trang | Chuyên mục: Hệ Tim Mạch | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfcap_nhat_hoi_chung_mach_vanh_cap_dinh_huynh_linh.pdf
Tài liệu liên quan