CDMA và mạng thông tin di động

Chương I: Tổng quan về mạng thông tin di động

Chương II: Kỹ thuật trải phổ

Chương III: Tổng quan về công nghệ CDMA

Chương IV: Ứng dụng công nghệ CDMA trong thông tin di động

 

pdf134 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 01/10/2014 | Lượt xem: 1927 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • pdfUnlock-CDMAvamangthongtindidong.pdf
Tài liệu liên quan