Tương lai hệ thống theo dõi điện tâm đồ từ xa - Nguyễn Xuân Tuấn

Chẩn đoán RLN: Phòng khám/BV ghi ĐTĐ/Holter ĐTĐ

 Theo dõi: Ghi ĐTĐ/Holter ĐTĐ tại BV đăng ký gặp

Bác sỹ nhịp học

 Các bệnh nhân ở xa/ rối loạn nhịp thưa/không có điều

kiện đến bệnh viện có thể được theo dõi không? Đó là câu

hỏi cần chúng ta trả lời.

pdf21 trang | Chuyên mục: Hệ Tim Mạch | Chia sẻ: yen2110 | Ngày: 27/10/2021 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Tương lai hệ thống theo dõi điện tâm đồ từ xa - Nguyễn Xuân Tuấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
D R N G U Y Ễ N X U Â N T U Ấ N 
Tương lai hệ thống theo dõi 
ĐTĐ từ xa 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Đặt vấn đề 
 Chẩn đoán RLN: Phòng khám/BV ghi ĐTĐ/Holter ĐTĐ 
 Theo dõi: Ghi ĐTĐ/Holter ĐTĐ tại BV đăng ký gặp 
Bác sỹ nhịp học 
 Các bệnh nhân ở xa/ rối loạn nhịp thưa/không có điều 
kiện đến bệnh viện có thể được theo dõi không? Đó là câu 
hỏi cần chúng ta trả lời. 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Đặt vấn đề 
 Với đk việt Nam: số lượng BS tim mạch và Bs về nhịp 
còn rất ít lại tập trung ở trung tâm lớn Khả năng tiếp 
cận trực tiếp Bác sỹ hạn chế rất nhiều 
 Số lượng bệnh nhân cần theo dõi về nhịp trong cộng đồng 
nhiều hơn rất nhiều so số đến khám Bác sỹ 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Đặt vấn đề 
 Vậy giải pháp nào cho việc chẩn đoán/theo dõi những 
bệnh nhân có rối loạn nhịp trong cộng đồng từ những Bác 
sỹ đặc biệt Bs Tim mạch và nhịp học 
 Khả thi: theo dõi điện tâm đồ xa, và với kỹ thuật hiện nay 
thì bệnh nhân và bác sỹ hoàn toàn có thể gặp nhau qua hệ 
thống kết nối internet/3G như hình sau đây 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Hệ thống theo dõi điện tâm đồ từ xa 
DR TẠI HN 
Dr Tại HCM 
Bệnh nhân vùng xa xôi 
Bệnh nhân không có đk đến 
bệnh viện 
Bệnh nhân đã điều trị RLN 
đang được BS theo dõi 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Ưu điểm của việc theo dõi ĐTĐ từ xa 
 Giúp theo dõi các bệnh nhân cũ tốt hơn: theo dõi thường 
xuyên hơn, cho chẩn đoán sớm và lời khuyên kịp thời 
 Giảm chi phí đi lại cho bệnh nhân, quá tải bệnh viện 
 Với các rối loạn nhịp tần số thưa không thể chẩn đoán 
ngay ở bệnh viện: bệnh nhân tự đo gửi Bs khi có triệu 
chứng 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Ưu điểm của hệ thống theo dõi ĐTĐ từ xa 
 Có thể chẩn đoán cho các bệnh nhân vùng sâu vùng xa, tài 
chính khó khăn không đến được viện được hưởng lợi 
 Giúp cộng đồng các bác sỹ chuyên nghành khác hội chẩn 
với nhau về nhịp học, ĐTĐ 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Một số hạn chế 
 Bệnh nhân phải mất một khoản chi phí ban đầu: tất nhiên 
rẻ hơn nhiều lần đi khám 
 Phải có và biết cách sử dụng smart phone: điều này hiện 
không khó 
 Có mạng 3G, Internet: hiện đã phủ khắp 
 Biết cách tự đo/gửi lên mạng 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Các hình thức hiện có 
 Ghi ĐTĐ TT y tế gần nhất-> chụp ảnh gửi qua: Zalo, 
Viber, email, facebook 
 Nhược điểm: 
 Vẫn phải đến TT y tế 
 Chỉ khi quen Bs có STĐ, Email mới thực hiện được 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Ưu điểm của hệ thống theo dõi từ xa 
 Các Bs,BV, Phòng khám được đưa sẵn vào hệ thống: 
Bệnh nhân có thể lựa chọn BS phù hợp tư vấn 
 Thiết bị ghi được điện tim/lấy thông tin từ máy tạo 
nhịp/ICD nhỏ gọn có thể bệnh nhân tự làm bất cứ nơi đâu 
 Cho phép bệnh nhân đi du lịch khắp nơi nhờ vào việc kết 
với Bs trực tuyến 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Lợi ích các bên khi tham gia hệ thống 
 Bệnh nhân: giảm chi phí đi lại, chờ đợi, ở trọ chỉ phải mất chút 
chi phí để trả công tư vấn cho BS/BV và duy trì hệ thống mạng 
 Bệnh viện/Bác sỹ: quản lý bệnh nhân tốt hơn, tăng hài lòng 
của bệnh nhân, được bệnh nhân trả 1 phần chi phí 
 Nhà mạng: tạo ra cầu nối tốt cho Bác sỹ có chuyên môn được 
tiếp cận bệnh nhân của mình, có 1 phần chi phí trả từ BN 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Bệnh nhân nào nên tham gia 
 Bệnh nhân có RLN đã được điều trị: mang máy tạo nhịp, 
ICD, máy tái đồng bộ cơ tim (CRT) 
 Bệnh nhân hồi hộp đánh trống ngực/ bệnh nhân nghi rung 
nhĩ cơn 
 Có thể có device theo dõi cho cả gia đình 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Hệ thống Theo dõi ĐTĐ từ xa hiện có 
 trên thế giới và Việt Nam 
 Hệ thống careLink network của Medtronic: giúp các Bác 
sỹ theo dõi hoạt động của máy tạo nhịp/phá rung trên 
bệnh nhân của mình tại Mỹ 
 Thiết bị đo ĐTĐ tại chỗ 1 điện cực alivecor của mỹ 
 Tại Việt Nam: thiết bị đo ĐTĐ cầm tay ECGo của An-An 
Company 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Hệt thống Medtronic CareLink 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Medtronic CareLink Network 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Medtronic CareLink 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Medtronic CareLink network 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Medtronic CareLink network 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
 Cost savings from decreased cycle time 
potentially $400 per visit, or $1360 per 
patient per year based on 3.4 visits per 
year. 
Net savings potentially $1150 per patient 
per year. 
Hệ thống theo dõi ĐTĐ từ xa tại VN 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Thiết bị nhỏ gọn mang theo Và app trên Smartphone 
Device nhỏ gọn dễ dùng 
12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 
Biểu tượng 
ECGo 
 12/12/2016 HỘI NGHỊ NHỊP HỌC TOÀN QUỐC 

File đính kèm:

  • pdftuong_lai_he_thong_theo_doi_dien_tam_do_tu_xa_nguyen_xuan_tu.pdf