Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán

7.1.1.1 Khái niệm Sổ kế toán là những quyền số hoặc tờ số được xây dựng theo mẫu, có liên hệ chặt chẽ với nhau dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở số liệu của chứng từ kế toán

 + Sổ kế toán là biểu hiện vật chất cụ thể của

phương pháp tài khoản

+ Ghi chép trên sổ kế toán là sự thể hiện nguyên lý

của phương pháp ghi số kép

 

pdf11 trang | Chuyên mục: Nguyên Lý Kế Toán | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_nguyen_ly_ke_toan_chuong_7_so_ke_toan_va_cac_hinh.pdf
Tài liệu liên quan